Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-664-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Simonsen, Knud; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Young, Nathan; Johnsen, Jahn Petter; Sønvinsen, Signe A.; Robertsen, Roy

Serier : Nofima rapportserie 47/2020

År : 2020

Forskningsområder

Forvaltning og rammevilkår

Samfunnspåvirkning

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Lakseoppdrett er en næring i vekst i nord. En bærekraftig utvikling av næringen er avhengig av en forvaltning som ivaretar både miljømessig og samfunnsmessige hensyn. Rapporten gir en analyse av fire lands forvaltning av næringen, Canada, Færøyene, Island og Norge. Tross store forskjeller i produksjonsvolum, er utfordringene i stor grad de samme. Forvaltningsverktøyene som benyttes er i hovedsak like, men med noen særegne tilpasninger. Blant annet har landene noe ulik tilnærming til områdeforvaltning og regulering av vekst. Den største forskjellen er likevel den polysentriske innretningen på forvaltningssystemet i Canadas føderale system og kommunenes planmyndighet i Norge.

Kontaktpersoner: