Nofima rapportserie

Lakseoppdrett i nord – regulering av samfunnsmessige og miljømessige konsekvenser

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Simonsen, Knud; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Young, Nathan; Johnsen, Jahn Petter; Sønvinsen, Signe A.; Robertsen, Roy

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 47/2020

Antall sider: 35

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-664-1

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Lakseoppdrett er en næring i vekst i nord. En bærekraftig utvikling av næringen er avhengig av en forvaltning som ivaretar både miljømessig og samfunnsmessige hensyn. Rapporten gir en analyse av fire lands forvaltning av næringen, Canada, Færøyene, Island og Norge. Tross store forskjeller i produksjonsvolum, er utfordringene i stor grad de samme. Forvaltningsverktøyene som benyttes er i hovedsak like, men med noen særegne tilpasninger. Blant annet har landene noe ulik tilnærming til områdeforvaltning og regulering av vekst. Den største forskjellen er likevel den polysentriske innretningen på forvaltningssystemet i Canadas føderale system og kommunenes planmyndighet i Norge.