Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi forsker for å produsere mat fra landbruk, havbruk og fiskeri, uten at det tærer på naturen eller på fisken selv. Matnæringene skal kunne ha god lønnsomhet, uten konkurrenter som jukser. 

Vi forsker for at maten vi spiser fra hav og land skal være bra for forbrukerens helse og at minst mulig skal gå til spille. En bærekraftig matproduksjon forutsetter at politikk, forvaltning og regelverk er basert på kunnskap.  

Ingenting av dette er lett. Med samarbeid, åpenhet, innsikt og vilje til endring, kan vi sammen med matnæringene og forvaltning bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. 

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utnevnes av Norges forskningsråd. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping 

Senteret CtrlAqua ble ledet av Nofima, og jobbet med utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter.

Les mer

Relaterte temasider