Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Tor Andreas Samuelsen

Jeg er ansatt som seniorforsker i Nofima. Jeg arbeider her innen områdene fôr- og næringsmiddelteknologi, fysisk, kjemisk og reologisk karakterisering av ingredienser relatert til ekstrudering, utvikling av nye fôringredienser og fôrkonsepter, prosessoptimalisering og utnyttelse av restråstoff. Jeg er utdannet sivilingeniør innen kjemiteknikk fra forhenværende Norges Tekniske Høgskole (NTNU) og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen,, Kjemisk institutt. Jeg har tidligere arbeidet i prosessutviklingsavdelingen til TORO, Rieber & Søn ASA innen utvikling av marine pulvere og ekstrakter. Jeg har også arbeidet som forsker ved Sildolje -og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt (SSF) og som senior prosess ingeniør ved KVÆRNER Installasjon a.s.

Tor Andreas har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Johansen, Tor Jacob; Samuelsen, Tor Andreas; Øvsthus, Ingunn; 2019: Growth and nitrogen recovery efficiency of potato (Solanum tuberosum) fertilised with shrimp shell pellets

Ahmad, Rafiq; Oterhals, Åge; Xue, Ying; Skodvin, Tore; Samuelsen, Tor Andreas; 2019: Impact of fish protein concentrate on apparent viscosity and physical properties of soy protein concentrate subjected to thermomechanical treatment

Oterhals, Åge; Ahmad, Rafiq; Samuelsen, Tor Andreas; 2019: A novel approach to determine optimal protein texturization conditions - A critical moisture level with increased effect of temperature on viscosity reduction in the rubbery state

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; Kousoulaki, Katerina; 2018: High lipid microalgae (Schizochytrium sp.) inclusion as a sustainable source of n-3 long-chain PUFA in fish feed — Effects on the extrusion process and physical pellet quality

Ahmad, Rafiq; Samuelsen, Tor Andreas; Garvik, Anne B.; Oterhals, Åge; 2018: Effect of amino acid, pH and mineral salts on glass transition and flow behaviour of soy protein concentrate

Jacobsen, Hans Jakup; Samuelsen, Tor Andreas; Girons, Albert; Kousoulaki, Katerina; 2018: Different enzyme incorporation strategies in Atlantic salmon diet containing soybean meal: Effects on feed quality, Fish performance, nutrient digestibility and distal intestinal morphology

Kokkali, Maria Eleni; Kleinegris, Dorinde; De Vree, Jeroen Hendrik; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; Kousoulaki, Katerina; 2018: Optimising cell wall disruption by bead milling of microalgae biomass for release of nutrients for aquafeed and food applications (preliminary results)

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2016: Water-soluble protein level in fishmeal affects extrusion behavior, phase transitions and physical quality of feed

Oterhals, Åge; Samuelsen, Tor Andreas; 2015: Plasticization effect of solubles in fishmeal

Samuelsen, Tor Andreas; 2015: Fishmeal physicochemical properties – Impact on the fish feed extrusion process, phase transitions and physical pellet quality

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2014: Influence of type of raw material on fishmeal physicochemical properties, the extrusion process, starch gelatinization and physical quality of fish feed

James, Philip; Vasilyev, Roman; Siikavuopio, Sten Ivar; Kovatcheva, Nikolina; Samuelsen, Tor Andreas; Mundheim, Harald; Carlehög, Mats; 2013: The effects of varying the percentage of herring versus salmon protein in manufactured diets on the survival, meat content, hepatosomatic index and meat sensory quality of adult red king crab Paralithodes camtschaticus held in captivity

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2013: Impact of variability in fishmeal physicochemical properties on the extrusion process, starch gelatinization and pellet durability and hardness

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; Dale, Trine; 2012: Effects of restricted feeding regimes on growth and feed conversion on juvenile green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Sæther, Bjørn-Steinar; Lysne, Hege; Samuelsen, Tor Andreas; Mortensen, Atle; 2012: Effects of size and temperature on growth and feed conversion of juvenile green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis

Opstvedt, Johannes; Nygård, Einar; Samuelsen, Tor Andreas; Venturini, Giorgio; Luzzana, Umberto; Mundheim, Harald; 2003: Effect on protein digestibility of different processing conditions in the production of fish meal and fish feed

Rungruangsak-Torrissen, Krisna; Rustad, Anne; Sunde, Jan; Sunde, Jan; Eiane, Siv Anette; Jensen, Harald B; Opstvedt, Johannes; Nygård, Einar; Samuelsen, Tor Andreas; Mundheim, Harald; Luzzana, Umberto; Venturini, Giorgio; 2002: In vitro digestibility based on fish crude enzyme extract for prediction of feed quality in growth trials

Tor Andreas har 26 andre publikasjoner i Cristin:

Einarsson, Marvin Ingi; Jokumsen, Alfred; Bæk, Anne Mette; Jacobsen, Charlotte; Pedersen, Søren Anker; Samuelsen, Tor Andreas; Pálsson, Jóhannes; Eliasen, Odd; Flesland, Ola; 2019: Nordic Centre of Excellence Network in Fishmeal and Fish oil

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2019: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Samuelsen, Tor Andreas; 2019: Replacement of water in the fish feed extrusion process by protein-based plasticizers

Samuelsen, Tor Andreas; Einarsson, Marvin Ingi; 2019: Nordic Centre of Excellence Network in Fishmeal and Fish oil

Kousoulaki, Katerina; Kokkali, Marialena; Kleinegris, Dorinde; De Vree, Jeroen Hendrik; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2018: Optimizing cell wall disruption of Tetraselmis chuii and Phaeodactulum tricornutum biomass for release of nutrients and bioactive compounds for aquafeed and food applications

Samuelsen, Tor Andreas; Nygaard, Halvor; 2018: Preservation of raw material

Samuelsen, Tor Andreas; Ahmad, Rafiq; Oterhals, Åge; 2018: Alternatives to water-plasticization in the fish feed extrusion process – reduced drying costs and improved physical pellet quality

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2018: Effects of production method on technical properties of fishmeal intended for feed production

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2018: Fishmeal for FEED – Physical quality effects

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2018: Rheology

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2018: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Ahmad, Rafiq; Oterhals, Åge; Samuelsen, Tor Andreas; 2017: Alternatives to water-plasticization in the extrusion process – reduced drying costs and improved physical pellet quality

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2016: Drying of protein with superheated steam

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2016: Vannløselig protein har positiv effekt på fysisk fôrkvalitet

Samuelsen, Tor Andreas; James, Philip; 2016: Norsk forskning blir grønn industri

Bogevik, André Sture; Samuelsen, Tor Andreas; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Press, Charles McLean; Pittman, Karin; Tsappis, Alex; Kousoulaki, Katerina; 2016: Life-long total replacement of fish oil in salmon feeds by heterotrophic microalgae

Bogevik, André Sture; Samuelsen, Tor Andreas; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Krasnov, Aleksei; Press, Charles McLean; Pittman, Karin; Tsappis, Alex; Kousoulaki, Katerina; 2016: Extrusion studies and life-long total replacement of fish oil in salmon feeds by heterotrophic microalgae biomass

Samuelsen, Tor Andreas; Høstmark, Øistein; Oterhals, Åge; 2015: Tørking av marint råstoff med overhetet damp. Fase 1 - Kunnskapsstatus

Samuelsen, Tor Andreas; 2015: Bedre prosessering reduserer tap

Samuelsen, Tor Andreas; 2014: Tekniske egenskaper til proteinråvarer og effekt på fysisk fôrkvalitet

Samuelsen, Tor Andreas; 2013: Fishmeal. A complex protein in fish feed extrusion

Samuelsen, Tor Andreas; 2013: Proteiner påvirker fôrstyrke

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2011: Multivariate modelling of extruded fish feed pellet quality

Siikavuopio, Sten Ivar; Samuelsen, Tor Andreas; 2011: Laks på krabbemenyen

Siikavuopio, Sten Ivar; Lysne, Hege; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; 2010: Effekt av temperatur på vekst, fôrinntak og vannbehov hos juvenile Drøbak-kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis)