Norske fabrikktrålere innen hvitfisksektoren genererer store mengder restråstoff. Kun en mindre andel anvendes grunnet mangel på økonomiske insentiver og anvendelig teknologi ombord i båtene. Restråstoffet fra prosessering av hvitfisk har næringsmiddelkvalitet og stort potensiale for verdiskapning gjennom utvikling av nye næringsmiddelprodukter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2018

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd: MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norske fabrikktrålere innen hvitfisksektoren produserte 110 000 tonn med restråstoff (hode, rygg, skinn, slo og kutt) i 2021. Av dette ble kun 31% anvendt grunnet mangel på økonomiske insentiver og anvendelig teknologi ombord i båtene.

Dagens utnyttelse av restråstoffet er begrenset til produksjon av et lavkost presskakemel der vannfasen (limvannet) med høyt innhold av protein og andre viktige næringskomponenter kastes. Restråstoffet fra prosessering av hvitfisk har næringsmiddelkvalitet og stort potensiale for verdiskapning gjennom utvikling av nye produkter.

Prosjektet Whitefish har som målsetning å utvikle kostnadseffektiv prosessteknologi og nye næringsmiddelprodukter basert på 100% utnyttelse av restråstoffet.

Hva vi gjør i prosjektet

Prosesslinjen og energiutnyttelsen ombord i en hvitfisktråler blir optimalisert. Ombord håndtering og videre raffinering og stabilisering av de primære produktene fiskeproteinpulver, vannløselige komponenter og bein blir studert for utvikling av helsekost, funksjonelle næringsmiddelingredienser og teksturerte produkter.

Bioaktiviteten i nye modellprodukter blir dokumentert gjennom laboratorietester og i muse- og rotteforsøk. Kombinert med fysisk, kjemisk, sensorisk og ernæringsmessig dokumentasjon blir det laget en strategi for utvikling av helsepåstander i nært samarbeid med industrien.

Kunnskap utviklet i prosjektet vil danne grunnlag for nye produktmuligheter med merverdi og fjerne tekniske og økonomiske barrierer for utnyttelse av restråstoffet. Dette vil danne grunnlag for nye forretningsmuligheter som kan videreutvikles gjennom fremtidige markeds- og produksjonsstrategier og innovasjonsprosjekter.

Publikasjoner

Kontaktperson