Vitenskapelig artikkel

Effect of amino acid, pH and mineral salts on glass transition and flow behaviour of soy protein concentrate

Ahmad, Rafiq; Samuelsen, Tor Andreas; Garvik, Anne B.; Oterhals, Åge

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food science & technology, vol. 53, p. 1425–1433, 2018

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-5423
Elektronisk: 1365-2621

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI