Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Optimising cell wall disruption by bead milling of microalgae biomass for release of nutrients for aquafeed and food applications (preliminary results)

Kokkali, Maria Eleni; Kleinegris, Dorinde; De Vree, Jeroen Hendrik; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; Kousoulaki, Aikaterina

Publikasjonsdetaljer

År: 2018

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST