Blåskjell (Mytilus edulis) kan bli en kortreist og bærekraftig proteiningrediens som kan sikre vekst i norsk havbruksnæring, men det ligger fortsatt store utfordringer knyttet til oppskalering av produksjon og prosessering til proteiningredienser med høy næringsverdi.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2023

Slutt

30. sep 2026

Finansiert av

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering FHF

Samarbeid

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet. Partnere er NORCE, Lerøy, Ocean Forrest AS og Universitet i Stirling, Skottland

Bakgrunn

I dette prosjektet vil hele næringskjeden bli studert fra produksjon og høsting av blåskjell, utvikling av skånsomme prosesseringsmetoder og hvordan de utviklede proteiningrediensene vil påvirke laksens vekst, helse og velferd.

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Nofima, Lerøy, NORCE og Universitetet i Stirling.

Mål

Undersøke om produksjonen av blåskjell kan oppskaleres, brukes som en ny bærekraftig proteiningrediens i fôr til Atlantisk laks og økonomiske gjennomførbarhet i storskala.

Dette gjør vi

Nofima vil vurdere ulike prosesseringsmetoder i laboratorieskala basert på muskelkjøtt og ensilasje fra blåskjell produsert av Ocean Forest AS. Målet er å finne de mest kostnadseffektive og bærekraftige produksjonsrutene fra råstoff til fôringredienser av høy kvalitet og produsere ulike konsentrat- og pulverprodukter for in vitro forsøk hos Havforskningsinstituttet.

Pilotskala produksjon basert på de beste produksjonsrutene vil bli utført for å etablere massebalanser til økonomiske- og livssyklusanalyser (NORCE, Universitetet i Stirling).

Nofima vil også produsere fôr basert på de mest lovende blåskjellproduktene for å evaluere vekst, helse og velferd til atlantisk laks.