I dette prosjektet utforskes mulighetene for en betydelig reduksjon av energiforbruk og CO2‐fotavtrykk under fremstilling av fiskemel ved bruk av ny tørketeknologi.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2024

Slutt

15. jan 2026

Finansiert av

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)

Samarbeid

Prosjektet ledes av Pelagia AS. Andre partnere er Swedish Exergy og Fjell Technology Group.

Prosjektleder(e):

Tor Andreas Samuelsen

Andre deltakere:

Åge Oterhals

Bakgrunn

Prosjektet ser på mulighetene for en betydelig reduksjon av energiforbruk og CO2‐fotavtrykk ved fremstilling av fiskemel. 

Prosjektet vil fokusere på å teste og verifisere tørketeknologier som kan gi omkring 50 prosent reduksjon i energiforbruket sammenlignet med dagens metoder. 

Prosjektet ledes av Pelagia i samarbeid med Nofima, Swedish Exergy og Fjell Technology Group.

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle nye, eller teste ut eksisterende og alternative teknologier for mer energieffektiv og miljøvennlig fremstilling av høykvalitets fiskemel fra pelagisk fisk.

Basert på forstudier og valg av energieffektive tekniske løsninger som gir minimal varmebelastning på produktene, vil det bli utført pilot‐ og fullskalaforsøk på en fiskemelfabrikk.

Produserte fiskemel fra de nye teknologiene vil vurderes for proteinkvalitet, kjemiske og tekniske egenskaper og sammen danne datagrunnlag for oppskalering.

Dette gjør vi

Alternative tørketeknologier basert på overhetet damp og vakuum er ikke implementert fullt ut i en fiskemelsprosess grunnet manglende dokumentasjon på at produktkvaliteten kan opprettholdes med denne type tørker. Det er derfor viktig å finne optimale prosessbetingelser og dokumentere produktkvalitet gjennom pilotstudier og analyser.

Nofima vil bidra med tørketeknologisk kompetanse samt vurdere proteinkvalitet, fysiokjemiske og reologiske egenskaper rettet mot fremstilling av fôr til havbruk.

Formålet er at valgte teknologiske løsninger og prosessbetingelser skal gi like god eller bedre kvalitet enn Norse LT-94 og med gode tekniske egenskaper tilpasset problemfri lagring, transport og fôrproduksjon.