AQUABIOPRO-FIT jobbet med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme, og undersøkte helsemessige effekter av disse.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2018

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Pelagia (NO), Marin Biogas (SE), Nofima (NO), University of Valencia (ES), Meat Technology Centre of Galicia (ES), Aristotle University of Thessaloniki (GR), University of Crete (GR), Biognosis (GR), Biointech (BG), Seagarden (NO) Vertech Group (FR), EFFoST (NL)

Pressemelding

Filmer

Store mengder fisk og sidestrømmer fra fiskeri og havbruk går til spille eller brukes i dyrefôr i Europa. Disse råstoffene utgjør en næringsrik biomasse som er rik på proteiner, bioaktive peptider, flerumettet fett, organiske mineraler, vitaminer med mer, og bør brukes til produkter av høyest mulig verdi. 

For å oppnå mest mulig bærekraftig bruk av råstoffet er det behov for betydelige investeringer og utvikling av ny kunnskap. I tillegg er det nødvendig med pålitelig dokumentasjon og forbrukeropplæring samt å etablere et egnet lovrammeverk for å sikre at produkter fra marine sidestrømmer kan komme ut i markedet. 

AQUABIOPRO-FIT, var et BBI JU Horisont 2020-finansiert prosjekt ledet av Nofima.

Prosjektet samlet et tverrfaglig team med eksperter som har jobbet sammen for å eliminere flaskehalser og tette kunnskapshull knyttet til ingredienser og produktutvikling basert på marin biomasse. Det spesifikke AQUABIOPRO-FIT-målet var å forbedre verdien av marine sidestrømmer ved å skape unike fraksjoner med høyere innhold av proteiner, ulike peptider og andre bioaktive forbindelser, inkludert løselige nitrogenholdige stoffer, PUFA-fettsyrer, mineraler og vitaminer.

Vi testet kvaliteten og bioaktiviteten til de ulike fraksjonene vha kjemiske analyser, i modellsystemer (cellekulturer og mus) og i sensoriske paneler.

I tillegg ble det etablert en tunikatkultur (Ciona intestinalis) som ble testet som fôringrediens innen  ekstrudert fôr til laks samt ingredienser for næringsmiddelprodukter (kjøttlignende boller av tunikatprotein) og smakforsterkere (ciona-umamifond). 

Vi utviklet også flere AQUABIOPRO-FIT-kosttilskudd som ble dokumentert i fire kliniske studier med ulike grupper av friske frivillige.

Det ble funnet en positiv effekt av kosttilskuddene på idrettsprestasjoner, på pH-balanse, hud-, negle- og hårkvalitet og pasienter med depresjon, stresslidelse og/eller angstlidelser. Kostnadseffektiviteten og de miljømessige og sosiale aspektene ved de utviklede prosessene ble vurdert.

Det ble også etablert standard produksjonsprotokoller som brukes i de utviklede læringskursene , som er tilgjengelige på prosjektnettstedet.

De viktigste prosjektresultatene:

  • Produksjon av lukt- og smaksnøytrale proteinkonsentrater og marint kollagen fra ulike fiskeråstoff fra Seagarden i samarbeid med Nofima
  • Produksjon av sunnere kjøttprodukter ved hjelp av ekstrakter fra marin biomasse fra CETECA (Vigo i Spania)
  • Læringskurs på nett fra BioInTech (Bulgaria) og Biognosis (Hellas) i samarbeid med Marine Feed (Sverige), Universitetet på Kreta (Hellas), Seagarden (Norge), Arditec (Frankrike) og Nofima (Norge)
  • Utvikling av tunikatmel til bruk i laksefôr, tunikatprotein for hamburgere og tunikat-umamifond som kjøttsmaksforsterker
  • Betydelige positive effekter på hudhelsen i sommermånedene i Hellas ved bruk av AQUABIOPRO-FIT- kosttilskudd, som inneholder ingredienser utviklet av Nofima, Seagarden og Pelagia/EPAX (Norge)
  • Betydelige positive effekter mot depresjon ved bruk av AQUABIOPRO-FIT-kosttilskudd, som inneholder ingredienser utviklet av Nofima, Seagarden og Pelagia/EPAX (Norge)
  • Betydelige positive effekter innen detox ved bruk av AQUABIOPRO-FIT- kosttilskudd, som inneholder ingredienser utviklet av Nofima, Seagarden og Pelagia/EPAX (Norge)
  • Betydelige positive effekter knyttet til idrettsprestasjoner og omega 3-nivåer i blodet ved bruk av kosttilskuddet AQUABIOPRO-FIT-kosttilskuddet, som inneholder ingredienser utviklet av Nofima, Seagarden og Pelagia/EPAX (Norge)

De kliniske studiene ble utført i Hellas av Biognosis og Aristotle Universiet i Thessaloniki, og screeningmodellstudier ble utført av Universitetet på Kreta (Medicine School, Hellas), Universitetet i Valencia (Pharmacy School, Spania), Nofima (Norge) og BioInTech (Bulgaria).

Aktivitetene i AQUABIOPRO-FIT-prosjektet ble publisert ved hjelp av en animert video på YouTube og i sosiale medier av EFFOST (Nederland). I tillegg ble prosjektresultatene formidlet i fagfellevurderte publikasjoner, på konferanser, i webinarer og i den dedikerte AQUABIOPRO-FIT-konferansen. Alt dette er fortsatt tilgjengelig på nettet.

Smaksarrangement i Bergen

Forskere og industriaktører fikk smake på forskningsresultater fra det Nofima-ledede EU-prosjektet AQUABIOPRO-FIT under et arrangement på Ulriken i Bergen 17. mars 2023.

Prosjektets nettsted

AQUABIOPRO-FIT har sitt eget nettsted, der du kan finne mer informasjon, publikasjoner og følge prosjektets aktiviteter.

Gå til aquabioprofit.eu

Publikasjoner