Gå til hovedinnhold

AQUABIOPRO-FIT jobber med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme, og undersøke helsemessige effekter av disse.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2018

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

EU - Horisont 2020

Samarbeid

Pelagia (NO), Marin Biogas (SE), Nofima (NO), University of Valencia (ES), Meat Technology Centre of Galicia (ES), Aristotle University of Thessaloniki (GR), University of Crete (GR), Biognosis (GR), Biointech (BG), Seagarden (NO) Vertech Group (FR), EFFoST (NL)

Restråstoff fra fiskeri- og havbruksindustrien er ekstremt underutnyttet. Ifølge en FAO-rapport fra 2016 går rundt halvparten av all fiskebiomasse tapt.

I prosjektet AQUABIOPRO-FIT jobber vi med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme.

Resultatene fra forskningen skal føre til utvikling av produkter som gir helsemessige fordeler for forbrukerne og mer effektiv bruk av biprodukter fra fisk – alt med et lavt miljøfotavtrykk.

Resultater

Så langt har vi fraksjonert restråstoff av sild, makrell, laks, kolmule, hvitfisk, havbrasme og havabbor og analysert de ulike ingrediensene for næringsstoff og andre bioaktive komponenter som skal brukes i prosjektets kostholdsprodukter. Varmprosesserte og hydrolyserte ingredienser av fiskerestråstoff er tilsatt i lakseburgere.

Etterpå ble de kjemiske, tekniske og sensoriske egenskapene til lakseburgerne evaluert.

Videre i prosjektet skal vi teste bioaktiviteten for de ulike ingrediensene på cellekulturer. Til slutt vil de bli testet på mennesker og vi vil studere helsemessige effekter samt effekter på ytelse hos idrettsutøvere.

Prosjektets nettsted

AQUABIOPRO-FIT har sitt eget nettsted, der du kan finne mer informasjon, publikasjoner og følge prosjektets aktiviteter.

Gå til aquabioprofit.eu