AQUABIOPRO-FIT

 Ernæring og fôrteknologi  

AQUABIOPRO-FIT jobber med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2022
Finansiering:EU Horizon2020-BBI-JTI-17
Oppdragsgiver:EU
Samarbeid:Pelagia (NO), Marin Biogas (SE), Nofima (NO), University of Valencia (ES), Meat Technology Centre of Galicia (ES), Aristotle University of Thessaloniki (GR), University of Crete (GR), Biognosis (GR), Biointech (BG), Seagarden (NO) Vertech Group (FR), EFFoST (NL)
Kontaktperson
Portrettbilde av Aikaterina Kousoulaki
Aikaterina Kousoulaki

Seniorforsker
Tlf.: +47 55 11 21 63
katerina.kousoulaki@nofima.no

Restråstoff fra fiskeri- og havbruksindustrien er ekstremt underutnyttet. Ifølge en FAO-rapport fra 2016 går rundt halvparten av all fiskebiomasse tapt.

AQUABIOPRO-FIT jobber derfor med å finne nye metoder for å oppkonsentrere restråstoff fra blant annet pelagisk fisk, oppdrettslaks, ørret, havabbor og havbrasme.

Resultatene fra forskningen skal føre til utvikling av produkter som gir helsemessige fordeler for forbrukerne og mer effektiv bruk av biprodukter fra fisk – alt med et lavt miljøfotavtrykk.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker