I SynoProtein er målet å utvikle og demonstrere en karbon-negativ prosess som omdanner rester fra sagbruk til enkeltcelleproteiner for fiskefôr, samtidig som det produseres biokull som tilsetning til dyrefôr.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. sep 2023

Slutt

28. feb 2028

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

Prosjektet koordineres av Wai environmental solutions AS, Norge. Øvrige partnere: Sintef, Skretting, Bergene Holm AS og Norsus, alle fra Norge, samt RISE, Sverige, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark, Dechema Gesellschaft fur Chemischetechnik und biotechnologie, Tyskland og Høgskolen i Borås, Sverige.

Prosjektleder(e):

André Sture Bogevik

Andre deltakere:

Tor Andreas Samuelsen

For hvert tonn med tørket restråstoff fra sagbruk systemet behandler, kan det fange karbon tilsvarende 1,97 tonn CO2.

I SynoProtein skal lavverdi biprodukter omdannes til høyverdige ingredienser til fisk og landdyr. Slik vil SynoProtein kunne bringe frem en bærekraftig alternativ proteinkilde til soya protein konsentrat og fiskemel.

Dette vil bidra til å møte fremtidig etterspørsel etter proteiner, samtidig som det reduserer de negative miljøpåvirkningene av sagbrukenes avfallshåndtering. Det kan også gi en tilleggsverdi for akvakulturnæringen.

Bakgrunn

Sagbruk og skogsindustrien har i flere år hatt problemer med å skape verdier av restråstoff ved prosessering av skogvirke, på grunn av høye transportkostnader og store lager av råstoff. Restråstoff fra sagbruk utgjør rundt 45-50 prosent av trebiomassen som prosesseres, og begrenser virksomhetens produksjonskapasitet hvis den ikke selges.

Dagens verdikjede for sagbruk og oppdrett av laks skaper en negativt karbonregnskap. SynoProtein prosjektet vil knytte sammen de to industriene og redusere deres miljøavtrykk. Ved å utvikle en karbon-negativ prosess kan prosjektet bidra til å realisere produksjon av en lokal bærekraftig ingrediens til akvakulturnæringen.

Mål

Målet med SynoProtein-prosjektet er å utvikle, oppskalere og demonstrere en ny, karbon-negativ prosess. Denne prosessen har som formål å produsere verdifulle ingredienser for oppdrettsnæringen ved å utnytte sidestrømmer fra sagbruk gjennom karbonfangst.

Dette gjør vi

Partnerne i SynoProtein-prosjektet vil demonstrere oppskalering av prosessen fra lab- til pilotskala.

Encelleprotein fra prosessen vil bli testet i fôr til atlantisk laks. Det gjøres i fordøyelsesforsøk hos Skretting og vurdering av teknisk kvalitet og vekstforsøk hos Nofima.