Nofima utgir nå en veileder for norske matbedrifter. Den beskriver hvordan bedriftene kan bruke helgenomsekvensering i risikovurderinger og praktisk kvalitetsarbeid.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Det er matprodusenter som har ansvar for at maten er trygg, sammen med senere ledd i verdikjeden, som dagligvare, restauranter og forbrukere. Mange bruker store ressurser på å forebygge og bekjempe den farlige bakterien Listeria monocytogenes.

– Vår nye veileder Bruk av helgenomsekvensering for forebygging og kontroll av Listeria monocytogenes i matindustrien er skreddersydd for norsk matindustri. Den tar for seg bruken av helgenomsekvensering for å forebygge og kontrollere Listeria monocytogenes i dette leddet. Dermed kan matprodusentene lettere vurdere nytteverdien av helgenomsekvensering i sin bedrift, sier seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima. Hun har vært ansvarlig for arbeidet med veilederen.

Verktøy for effektiv bruk av helgenomsekvensering

– Vår hensikt med veilederen er at den skal være et verktøy for å bruke helgenomsekvensering effektivt i overvåking, problemløsning og opplæring, samt for kommunikasjon med leverandører, kunder og myndigheter, sier seniorforsker Annette Fagerlund i Nofima. Hun har ledet prosjektet PathoSeq der veilederen er utarbeidet.

Veilederen gir en oversikt over hvordan helgenomsekvensering kan brukes til å identifisere og spore Listeria-stammer i matproduksjonen, og hvordan denne informasjonen kan brukes til å forebygge utbrudd av Listeria-infeksjoner.

Ved å bruke helgenomsekvensering kan man identifisere og spore Listeria-stammer på en mer effektiv måte enn ved tradisjonelle metoder. Dette kan bidra til å øke kvaliteten på produktene og redusere risikoen for sykdomsutbrudd. 

I tillegg til veilederen, har Nofima-forskerne i samarbeid med Universitetet i Oslo skrevet en rapport som belyser regelverk som er relevant for helgenomsekvensering i matindustrien.

Juridiske regler kan påvirke bruken av helgenomsekvensering

En viktig barriere for å ta i bruk ny teknologi er at regelverket ikke alltid holder tritt. Nofima har sammen med Universitetet i Oslo utgitt en rapport som belyser de juridiske reglene som kan påvirke implementering og bruk av helgenomsekvensering.

Rapporten Legal Regulation of Whole Genome Sequencing of Listeria monocytogenes in the Food Industry: Challenges, Attitudes, Possibilities og tar for seg utfordringer, holdninger og muligheter i myndighetenes regulering og praksis når det gjelder bruk og deling av helgenomsekvenseringsdata. 

Rapporten viser også til erfaringene og praksisene i enkelte andre europeiske land, spesielt Østerrike, og i lys av EU-regler for matsikkerhet.

Fakta om forskningen og veilederen

PathoSeq er et prosjekt med mål om økt mattrygghet gjennom å avklare potensialet til – og redusere barrierer for – bruk av helgenomsekvensering i matindustrien. Prosjektet er ledet av Annette Fagerlund ved matforskningsinstituttet Nofima og samler en tverrfaglig gruppe av aktører fra akademia, industri og interesseorganisasjoner. Det er samarbeidsprosjekt mellom Nofima, Universitetet i Oslo, norske matbedrifter og deres organisasjoner samt analyseleverandører til matindustrien.

PathoSeq er finansiert av Bionær-programmet i Forskningsrådet (prosjekt nr 294910).

Veilederen er utarbeidet av Nofima-forskerne Solveig Langsrud, Annette Fagerlund, Trond Møretrø, Even Heir og Birgitte i Moen i prosjektet PathoSeq. Den bygger i tillegg på forskning i Nofimas strategiske program, Future Food Control (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Prosjekt 314743) og tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter (Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (prosjekt 207765) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (prosjekt 900521)

Kontaktpersoner