Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-623-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Reinholdsen, André; Whitaker, Ragnhild

Serier : Nofima rapportserie 6/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Myre Havbruk og Nofima ønsket sammen å videreføre et prosjekt som ble utført av Nofima og Myre Havbruk i 2016 der proteinpulver fra torskerygger og hoder ble utviklet. Proteinpulveret fra torskerygger er spesielt godt mottatt hos ulike interessenter i markedet, og det er dette produktet som det nå ønskes å videreutvikle utover en demonstrasjonsfase slik at man kan designe det beste anlegget til å best ta vare på og sikre maksimal utnyttelse og inntjening fra restråstoff fra slakt av hvitfisk. Det som er viktig å undersøke videre er om variasjoner i type råstoff som går inn, med tanke på fangstmetode og forbehandling, gir variasjoner i produktet i parametere som er enten målbare eller kan avdekkes i markedsundersøkelser. Det er i prosjektet produsert 6 batcher hydrolysat på Biotep samt flere produksjoner i pilotskala der det har blitt brukt ulikt råstoff (torsk slaktet om bord i båt, levendelagret torsk, torsk som er prosessert 20 timer etter fangst, torsk som er fryst og lagret i 10 måneder, og hyse). Det har blitt utført analyser på råstoff og sluttprodukt og det konkluderes med at (1) råstoffkvalitet vil påvirke smak, (2) ferskt og bra behandlet råstoff vil gi bedre smak, (3) råstoff som har vært frosset over en periode på 10 måneder har redusert sensoriske egenskaper og (4) proteinpulver fra torskerygger er positivt mottatt i flere mulige kundesegmenter.

Kontaktpersoner: