Vitenskapelig artikkel

Reduced spread of Campylobacter jejuni in broiler chickens by stimulating the bird's natural barriers

Moen, Birgitte; Rudi, Knut; Svihus, Birger; Skånseng, Beate

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Applied Microbiology, vol. 113, p. 1176–1183, 2012

Utgave: 5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1364-5072
Elektronisk: 1365-2672

Open Access: none

Lenker:
DOI