Jeg holder til på forskningsstasjonen på Sunndalsøra hvor jeg jobber med ulike typer forsøk med laks, ørret, kveite, leppefisk og rognkjeks.
Forsøk bl.a innen fôrutvikling og ernæring og ulike vannparametre, gjennomstrømming og RAS. Liker også å jobbe med forbedrings-og kvalitetsarbeid.

Min utdanning er innen akvakultur og matteknologi på teknisk fagskole. Jeg begynte å jobbe i Nofima i 2017.
Jeg har fagbrev i Akvakultur og bachelor i Matteknologi.
Jeg har praktisk erfaring fra settefisk, sjøanlegg og slakteri for laks. I tillegg arbeid med hygienerevisjoner.
Interesser ellers er kajakk og friluftsliv

+47 986 84 062

+47 71 40 01 63

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur