Jeg er forsker i gruppen Ernæring og fôrteknologi under Akvakulturdivisjonen i Nofima. Har vært ansatt i Nofima siden våren 2012, og jobbet de første årene med å tilrettelegge fôrproduksjoner ved Nofimas Fôrteknologisenteret for kunder som vil teste nye ingredienser i fiskeforsøk. Jeg er i dag prosjektleder for prosjekt gjennom hele verdikjeden fra ingrediens, fôrproduksjon, fiskeforsøk til analyser av fisk. I dr.graden. studerte jeg hvordan lipidet voksestere fra raduåteolje påvirket fôrutnyttelse og lipidmetabolismen i laks, deriblant vha in vitro modeller av hydrolyser og cellemodeller for opptak av lipider. Jeg jobber i dag videre med studier for bedre å forstå hvordan lipidstrukturer kan påvirke fisken. Jeg har i tillegg tidligere jobbet med ernæringsfysiologi og endokrinologi hos arter som laks, kveite og torsk. Dette arbeidet har jeg tatt opp igjen de siste årene, og jobber når med ernæringsrelaterte problemstillinger opp mot appetittregulering og reproduksjon hos laks og torsk.
Aktuelle kompetanse og prosjekter:

NFR: Plasticod (2016-2019) Digestion and maternal/paternal transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod food web (partner with UIB)

Lipidstruktur-analyser, lipidfordøyelse og lipidmetabolisme av nye forråstoffer for optimal utnyttelse i fôr til oppdrettfisk

Stamfiskernæring relatert til fremmedstoffer (mikroplast, toksiner) og essensielle næringsstoffer for optimal kvalitet av egg og larver – fokus på hannens betydning
– FoU ansvarlig for FoU konsesjon GSFR i samarbeid med Skretting

Millennial Salmon (2021-2024) Bærekraftig fôr til laks

FORCOD (2022-2026) Nye fôringredienser og tarmhelse hos torsk

FeedCtrl (2022-2024) Ingrediensvalg for RAS fôr

+47 936 71 232

+47 55 11 21 65

E-post

Bergen

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin