Jeg er senioringeniør i Nofima og jobber på Biolab i Bergen. Mitt hovedarbeidsområde er kromatografi (Hplc). Viktige arbeidsoppgaver er analyse av karotenoider i fôr og muskel, lipidklasser, antioksidanter, biogene aminer og peptider.

+47 900 89 198

+47 55 50 12 31

E-post

Bergen

BioLab

Cristin Se publikasjoner i Cristin