Jeg er forsker i Nofima ved avdeling BioLab, her har jeg jobbet siden 2012. Jeg har ansvaret for følgende av laboratoriets metoder: Aminosyrer, fosfor/løselig fosfor, fluor og «Conway» (TFN, TMA, TMAO).
I tillegg til metodeansvar og analysearbeid jobber jeg bl.a. med validering og metodeutvikling.
Jeg er har mastergrad i naturmiljøkjemi og analytisk kjemi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (2010). Jeg har tidligere yrkeserfaring som ingeniør i seksjon Vann, avløp og renovasjon i Gjøvik kommune (2010-2012).

+47 415 24 108

+47 55 50 12 57

E-post

Bergen

BioLab

Cristin Se publikasjoner i Cristin