Jeg er ansatt i Nofima, divisjon Akvakultur i forskningsavdelingen fiskehelse.

I det daglige arbeider jeg med ulike aspekter ved fiskehelse, knyttet til både grunnforskning og næringsrettet forskning. Jeg er spesielt opptatt av hvordan ulike miljøfaktorer, ernæring og smittsomme sykdommer påvirker fiskens helse og velferd. Utviklingen av digitale verktøy, som AI-modeller for histologiske analyser, er en sentral del av arbeidsoppgavene mine.

Formidling av forskningsresultater og tilgjengelighet til et bredere publikum er noe jeg ser på som viktig og tar med meg erfaring fra undervisning og konsulentarbeid inn i stillingen som forsker.
I 2018 disputerte jeg ved Universitetet i Bergen (UiB) med doktorgraden «Aquaculture relevant stressors and their impacts on skin and wound healing in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L. )».

Grunnutdanningen min er mastergrad i biokjemi fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU, 2009) og praktisk pedagogisk utdanning (2010).

+47 64 97 04 12

E-post

Ås

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin