Gå til hovedinnhold

Eg jobbar med metodeutvikling og analysering. Eg jobbar for det meste med CT skanning og rheologi.
Eg er utdanna kjemiingeniør med spesialisering innan miljøteknologi (HVL) og eg har ein master i overflate og kolloidkjemi (UiB).
Min første jobb i Nofima var sommarvikar på Biolab i 2018. Eg fekk komme igjen året etterpå, då var eg ferdigutdanna, så når sommaren var over fekk eg fortsette der. Eg fekk så tilbod om den jobben eg har no, på ernæring og forteknologi, og begynnte her november 2019.