Eg jobbar med metodeutvikling og analysering i avdeling ernæring og forteknologi. Eg jobbar for det meste med CT skanning og rheologi.

Eg er utdanna kjemiingeniør med spesialisering innan miljøteknologi (HVL) og eg har ein master i overflate og kolloidkjemi (UiB).

+47 957 64 399

+47 55 50 12 66

E-post

Bergen

BioLab

Cristin Se publikasjoner i Cristin