Jeg jobber som Senioringeniør ved Nofima AkvaLab Sunndalsøra. Jobben min består i prøvepreparering og analysearbeid av ulike prøver. Prøvematerialer som vi jobber med i laboratoriet kan være vannprøver, fiskeprøver (hel fisk eller deler av fisk), fiskefôr, nye råvarer til fiskefôr eller blodprøver fra fisk.

Jeg er utdannet Bioingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har jobbet i Nofima siden 2016.

+47 918 64 878

+47 71 40 01 45

E-post

Sunndalsøra

Akvalab