Jeg er forsker i faggruppen Ernæring og fôrteknologi og har doktorgrad i ernæring. Min ekspertise som forsker inkluderer flere ulike tema innen fôr og ernæring, hovedsakelig for laksefisk. Jeg jobber blant annet med evaluering av fôrmidler, og sammenhengen mellom pelletkvalitet og fôrutnyttelse. Jeg jobber også med ressursutnyttelse og den totale flyt av næringsstoff, som inkluderer både utnyttelse av fôrressurse og utnyttelse av energi og næringsstoff i avfall fra oppdrett (slam).

+47 71 40 01 37

E-post

Sunndalsøra

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin