Mine arbeidsområder er innen muskelkvalitet og ernæring hos laks med hovedfokus på muskeldeformiteter, muskelstrukturelle og muskelregulatoriske faktorer, oksidativt stress, apoptose, og fettsyremetabolisme. Jeg benytter meg av teknikker som celledyrking, kvantitativ PCR, microarray, kloning, immunocytokjemi, og Western blotting. Jeg har min bakgrunn som sivilingeniør i bioteknologi fra Universitetet i Tromsø, og jeg tok diplomoppgaven innen medisinsk genetikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Doktorgraden min tok jeg innen molekylær fiskebiologi og muskelregulatoriske faktorer i Atlantisk laks ved Nofima Marin (daværende Akvaforsk) og Universitetet for miljø- og biovitenskap.

+47 64 97 03 84

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin