Jeg jobber som opplæringsansvarlig ved stasjonen på Sunndalsøra.

Min jobb er å ha oversikt over opplæringsbehov på de ulike områdene, koordinere opplæringssekvenser, samt lage opplæringplaner for nyansatte. Jeg er også fagansvarlig for lærlingene.

Tidligere har jeg jobbet fjorten år som forsøkstekniker i Nofima.

Jeg har en bachelor i biologi fra Universitetet i Tromsø og et fagbrev i akvakultur.

+47 934 45 449

+47 71 40 01 01

E-post

Sunndalsøra

Infrastruktur