Jeg er utdannet bioingeniør og har senere tatt en mastergrad i Bioteknologi på NMBU .

Nå jobber jeg som senioringeniør ved Akva Lab Ås. Mitt hovedfokus skal være mikroskopi og cellearbeid, som også vil inkludere immunomerking, histologi og in-situ hybridisering.

Andre teknikker jeg skal benytte involverer arbeid med RNA/DNA, deribland microarray,genotyping og isoleringsarbeid.

Fra tidligere har jeg erfaring med storskala-sekvensering, arbeid med forsøksdyr, nevroncelle-kulturer, histologi og TEM, samt rutineranalysering innenfor klinisk kjemi og hematologi/morfologi.

+47 986 64 554

+47 64 97 01 31

E-post

Ås

Akvalab

Cristin Se publikasjoner i Cristin