Jeg jobber som forsker ved avdeling for Fiskehelse.

Mine arbeidsområder er hovedsakelig koblet til bedre forståelse av laksens skinn og hvordan ulike bakterier påvirker fiskens helse og velferd. Jeg er spesielt interessert i hvordan skinnets ytre del påvirkes av ulike miljøfaktorer i kombinasjon med bakterier.

I arbeidet står både molekylære og mikrobiologiske metoder sentralt og bruken av ulike in vitro lab modeller, fiskeforsøksmodeller og feltarbeid. Jeg samarbeider med ulike fagmiljøer via både grunnforskning og næringsrettet forskning for å bedre forstå samspillet som må til for å forbedre helsen til hele fisken.

Jeg har en siv.ing. grad i molekylær strukturbiologi og en PhD på marine kaldtvannsbakterier hos atlantisk laks fra Universitetet i Tromsø (UiT, 2011).

+47 411 47 162

+47 64 97 03 91

E-post

Ås

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin