Sist oppdatert

Les på engelsk

I tillegg handler fôrutvikling om å få laget en fôrpellet med fysiske og funksjonelle egenskaper som fungerer i kommersielt oppdrett.

Vi i Nofima kan utvikle fôr som er tilpasset ulike produksjonssystemer som settefiskanlegg, merder i sjø eller landbaserte anlegg.

Ingrediensene i fôret bør komme fra bærekraftige kilder. Slike ingredienser tester vi og utvikler videre selv eller sammen med leverandører.

Senter for forskningsdrevet innovasjon

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utnevnes av Norges forskningsråd. Sentrene skal utvikle kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping 

Senteret CtrlAqua ble ledet av Nofima, og jobbet med utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter.

Les mer

Avdeling som jobber med fôrutvikling og ernæring

Relaterte temasider