Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Mona Elisabeth Pedersen

Jeg er forsker innen området råvare og prosess, og har jobbet her siden 2006. Forskningsområde mitt er ekstracellulær matriks (ECM) biologi- og jeg har lang forskererfaring innen ulike bindevevsproblemstillinger som; skjelettdeformiteter, muskelvekst, vevsregenerering og kjøttkvalitet. Jeg jobber også med bioaktivitet av restavfall og bruk av dette til nye produkter. Bruk av eggeskallmembran til sårhelingsprodukt er et eksempel. Kollagenproteiner, proteoglykaner, karbohydratstrukturer (GAGs) og matriks metalloproteinaser (MMPer) er noen biologiske komponenter som jeg har hatt spesielt fokus på. Jeg bruker ulike cellemodeller (in vitro celledyrking), histologi, enzymmålinger (MMPer) og en rekke ulike molekylære metoder i arbeidet mitt

Mona Elisabeth Pedersen har 53 publikasjoner ved Nofima:

Characterization of Collagen Structure in Normal, Wooden Breast and Spaghetti Meat Chicken Fillets by FTIR Microspectroscopy and Histology

Sanden, Karen Wahlstrøm; Böcker, Ulrike; Ofstad, Ragni; Pedersen, Mona Elisabeth; Høst, Vibeke; Afseth, Nils Kristian; Rønning, Sissel Beate; Pleshko, Nancy

2021

Processed Eggshell Membrane Powder Is a Promising Biomaterial for Use in Tissue Engineering

Rønning, Sissel Beate; Berg, Ragnhild Stenberg; Høst, Vibeke; Veiseth-Kent, Eva; Wilhelmsen, Christian R.; Haugen, Eirik; Suso, Henri-Pierre; Barham, Paul; Schmidt, Ralf; Pedersen, Mona Elisabeth

2020

Syndecan-4–/– Mice Have Smaller Muscle Fibers, Increased Akt/mTOR/S6K1 and Notch/HES-1 Pathways, and Alterations in Extracellular Matrix Components.

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Pisconti, Addolorata; Høst, Vibeke; Lunde, Marianne; Liland, Kristian Hovde; Sjaastad, Ivar; Kolset, Svein Olav; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth

2020

Syndecan-4/Mice have smaller muscle fibers, increased Akt/mTOR/S6K1 and notch/HES-1 pathways, and alterations in extracellular matrix components

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Aronsen, Jan Magnus; Addolorata, Pisconti; Høst, Vibeke; Lunde, Marianne; Liland, Kristian Hovde; Sjaastad, Ivar; Svein Olav, Kolset; Christensen, Geir Arve; Pedersen, Mona Elisabeth

2020

A natural deep eutectic solvent (NADES) as potential excipient in collagen-based products

Grønlien, Krister Gjestvang; Pedersen, Mona Elisabeth; Tønnesen, Hanne Hjorth

2020

Screening of by-products from the food industry as growth promoting agents in serum-free media for skeletal muscle cell culture.

Andreassen, R. Christel; Pedersen, Mona Elisabeth; Kristoffersen, Kenneth Aase; Rønning, Sissel Beate

2020

Slik kan cellebiologien sørge for nok mat i verden

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Andreassen, Randi Christel

2019

The use of Fourier‐transform infrared spectroscopy to characterize connective tissue components in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.).

Sanden, Karen Wahlstrøm; Kohler, Achim; Afseth, Nils Kristian; Böcker, Ulrike; Rønning, Sissel Beate; Liland, Kristian Hovde; Pedersen, Mona Elisabeth

2019

Collagen from Turkey (Meleagris gallopavo) tendon: A promising sustainable biomaterial for pharmaceutical use

Grønlien, Krister Gjestvang; Pedersen, Mona Elisabeth; Sanden, Karen Wahlstrøm; Høst, Vibeke; Karlsen, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth

2019

Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks

Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente

2019

Processed eggshell membrane powder regulates cellular functions and increase MMP-activity important in early wound healing processes

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Ahmed, Tamer A.E.; Brathagen, Kristiane; Høst, Vibeke; Hincke, Maxwell T.; Suso, Henri-Pierre; Pedersen, Mona Elisabeth

2018

Dietary impacts of sulphuric acid extracted fish bone compounds on astaxanthin utilization and muscle quality in Atlantic salmon (Salmo salar)

Albrektsen, Sissel; Østbye, Tone-Kari K; Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Ruyter, Bente; Ytrestøyl, Trine

2018

Vitamin K2 improves proliferation and migration of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Berg, Ragnhild Stenberg; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune

2018

Can postmortem proteolysis explain tenderness differences in various bovine muscles?

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Rønning, Sissel Beate; Rødbotten, Rune

2018

Utilization of H2SO4-hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) 0+ postsmolt

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2018

The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage-a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.).

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth

2017

The extracellular matrix of eggshell displays anti-inflammatory activities through NF-κB in LPS-triggered human immune cells

Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Suso, Henri-Pierre; Schmidt, Ralf; Prydz, Kristian; Lundström, Marlene; Moen, Anders; Pedersen, Mona Elisabeth

2017

Primary bovine skeletal muscle cells enters apoptosis rapidly via the intrinsic pathway when available oxygen is removed

Rønning, Sissel Beate; Andersen, Petter Vejle; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin

2017

Leger sår med eggeskallhinner

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu

2016

The role of extracellular matrix components in pin bone attachments during storage—a comparison between farmed Atlantic salmon (Salmo salar) and cod (Gadus morhua L.)

Rønning, Sissel Beate; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Vuong, Tram Thu; Veiseth-Kent, Eva; Kolset, Svein Olav; Pedersen, Mona Elisabeth

2016

Vitamin K2 improves proliferation of bovine skeletal muscle cells in vitro

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune

2016

Utilization of acid hydrolysed phosphorous from herring bone by-products in feed for Atlantic salmon (Salmo salar) start-feeding fry

Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Albrektsen, Sissel

2016

Bioaktivitet av peptidfraksjoner fra restråstoff – fremstilling, funksjon og markedsmuligheter

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Kirkhus, Bente; Rødbotten, Rune; Lindberg, Diana

2016

Matrix metalloproteinases in fish biology and matrix turnover

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Rønning, Sissel Beate; Kolset, Svein Olav

2015

Sulphated glycosaminoglycans and proteoglycans in the developing vertebral column of juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)

Hannesson, Kirsten O.; Ytteborg, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Enersen, Grethe; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth

2015

Syndecan-4 regulates muscle differentiation and is internalized from the plasma membrane during myogenesis

Rønning, Sissel Beate; Carlson, Cathrine Rein; Stang, Espen; Kolset, Svein Olav; Hollung, Kristin; Pedersen, Mona Elisabeth

2015

Hva må til for å få biffen mør?

Rønning, Sissel Beate; Pedersen, Mona Elisabeth; Rødbotten, Rune; Veiseth-Kent, Eva

2015

Låssetting av sommermakrell. Sluttrapport fra FHF prosjekt 900866

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne

2014

Låssetting av sommermakrell. Prosjektrapport fra FHF prosjekt 900866

Vold, Aud; Pedersen, Mona Elisabeth; Duinker, Arne

2014

Nye marine ingredienser fra sildeavskjær som P ingrediens i fôr til lakseyngel (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Bæverfjord, Grete; Lock, Erik-Jan; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Utnyttelse av P fra sildeavskjær som alternativ P kilde i fôr til laksesmolt (Salmo salar L.)

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Krasnov, Aleksei; Takle, Harald Rune; Veiseth-Kent, Eva; Ørnsrud, Robin; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Låssetting av sommermakrell. Delrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva

2014

Soft texture of Atlantic salmon fillets is associated with glycogen accumulation

Torgersen, Jacob; Koppang, Erling Olaf; Stien, Lars Helge; Kohler, Achim; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid

2014

Feste av pinnebein i torsk og laks - bindevevets rolle og prosesser involvert i nedbrytning av dette. Sluttrapport

Pedersen, Mona Elisabeth; Vuong, Tram Thu; Østbye, Tone-Kari K; Veiseth-Kent, Eva; Larsson, Thomas; Hollung, Kristin; Kolset, Svein Olav; Rønning, Sissel Beate

2014

Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff

Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth

2014

Small leucine-rich proteoglycans in the vertebrae of Atlantic salmon Salmo salar

Pedersen, Mona Elisabeth; Ytteborg, Elisabeth; Kohler, Achim; Bæverfjord, Grete; Enersen, Grethe; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; Hannesson, Kirsten O.

2013

Changes in protein abundance in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar) fed variable dietary P levels

Veiseth-Kent, Eva; Pedersen, Mona Elisabeth; Hollung, Kristin; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Takle, Harald Rune; Åsgård, Torbjørn Einar; Ørnsrud, Robin; Lock, Erik-Jan; Albrektsen, Sissel

2013

Exercise induced mechano-sensing and Substance P mediated bone modeling in Atlantic salmon

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Helland, Ståle; Grisdale-Helland, Barbara; Takle, Harald Rune

2013

Type of carbohydrate in feed affects the expression of small leucine-rich proteoglycans (SLRPs), glycosaminoglycans (GAGs) and interleukins in skeletal muscle of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Grøndahl, Frøy; Kolset, Svein Olav; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.

2012

Lumican is a major small leucine-rich proteoglycan (SLRP) in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Kolset, Svein Olav; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.

2012

Fillet quality and gene transcriptome profiling of heart tissue of Atlantic salmon with pancreas disease (PD)

Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lerfall, Jørgen; Taksdal, Torunn; Pedersen, Mona Elisabeth; Mørkøre, Turid

2012

Matrilin-1 expression is increased in the vertebral column of Atlantic salmon (Salmo salar L.) individuals displaying spinal fusions

Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ytteborg, Elisabeth; Veiseth-Kent, Eva; Enersen, Grethe; Færgestad, Ellen Mosleth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.

2011

Monitoring cellular responses upon fatty acid exposure by Fourier transform infrared spectroscopy and Raman spectroscopy

Najbjerg, Heidi; Afseth, Nils Kristian; Young, Jette F.; Bertram, Hanne; Pedersen, Mona Elisabeth; Grimmer, Stine J Staavi; Vogt, Kjell gjermund; Kohler, Achim

2011

Remodeling of the notochord during development of vertebral fusions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Ytteborg, Elisabeth; Torgersen, Jacob; Pedersen, Mona Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Hannesson, Kirsten O.; Takle, Harald Rune

2010

Breakdown of large proteoglycans in bovine intramuscular connective tissue early postmortem

Hannesson, KO; Pedersen, Mona Elisabeth; Ofstad, Ragni; Kolset, Svein Olav

2003

Decorin and fibromodulin expression in two bovine muscles (M. Semitendinosus and M. Psoas Major) differing in texture

Pedersen, Mona Elisabeth; Kulseth, Mari Ann; Kolset, Svein Olav; Velleman, S.; Eggen, Kyrre

2001