Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke virkestoffer i silderogn som har helende effekter på mild-til-moderat psoriasis.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2021

Slutt

01. jun 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Arctic Biosciences, Møreforskning

Bakgrunn:

Innovasjonsprosjektet inngår i Arctic Biosciences omfattende forsknings- og utviklingsarbeide, og gjennomføres i samarbeide med Nofima og Møreforsking. Arctic Biosciences har en legemiddelkandidat (kalt HRO350) basert på silderogn som har vist lovende klinisk effekt på mild-til-moderat psoriasis.

I dette prosjektet vil vi se nærmere på effekten i celler. Målet er å utvikle et nytt behandlingsalternativ for pasienter med mild-til-moderat psoriasis.

Mål

Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke virkestoffer i silderogn som har helende effekter på mild-til-moderat psoriasis. 

Dette gjør vi

Arctic Bioscience har lang erfaring innen lipidkjemi og eget laboratorium på Ørsta hvor kjemikere arbeider med produktutvikling, mens Nofima og Møreforsking har ekspertise innen biokjemi og cellebiologi.

Sammen vil partnere bruke cellemodeller for å studere molekylære mekanismer av stoffer fra silderogn.

Partnerne vil i forbindelse med prosjektet utvikle nye avanserte modeller og metoder. Nofima skal utvikle et cellemodellsystem for hud ved bruk av co-culturer.

Gjennom å dyrke ulike typer celler som inngår i huden samtidig i dette systemet får vi en situasjon som ligner mer på hvordan det er i kroppen. 

Forskningsområder

Kosthold og helse