Vitenskapelig artikkel

Lumican is a major small leucine-rich proteoglycan (SLRP) in Atlantic cod (Gadus morhua L.) skeletal muscle

Tingbø, Monica Gausdal; Pedersen, Mona Elisabeth; Kolset, Svein Olav; Enersen, Grethe; Hannesson, Kirsten O.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Glycoconjugate Journal, vol. 29, p. 13–23–11, 2012

Utgiver: Springer

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0282-0080
Elektronisk: 1573-4986

Open Access: none

Lenker:
DOI