Prosjektet vektlegger optimal utnyttelse av hele egget som råvare i matindustrien, og hvilken betydning egg og eggeprodukter kan ha for folkehelsa.

Sist oppdatert

Start

01. mai 2018

Slutt

30. apr 2021

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Konsortiet består av tre norske næringsmiddelprodusenter (Nortura, Norilia, og Orkla), en utenlandsk (Danæg) og tre forskningspartnere (Nofima, NMBU, UiO)

Et egg, bestående av eggeplomme, eggehvite, eggeskall og eggeskallmembran er et produkt med stort potensial for innovasjon. Det er mulig å påvirke og optimalisere næringsverdien til eggeplommen ved å forandre miljøet eller fôringen av verpehønsene. Både eggehviten og bi-produktene eggeskall og eggeskallmembran har gunstige egenskaper, med potensial som bioaktive ingredienser i matprodukter.

I OPTIEgg vil vi utnytte det betydelige potensialet av «hele egget» til å utvikle nye innovative matprodukter.

Mål

Prosjektets hovedmål er å benytte ingredienser fra hele egget til å utvikle nye produkter med gunstige funksjonelle og sunne egenskaper i løpet av prosjektperioden på tre år. Dette skal oppnås ved:

  • Funksjonelle, sensoriske og bioaktive vurdering av eggehvite, eggeskall og eggeskallmembran som ingredienser
  • Dokumentasjon av eggehvite og eggeskallmembran som en bioaktiv ingrediens i matprodukter gjennom in vitro modeller, prekliniske og kliniske intervensjonsstudier
  • Øke D-vitamin-innhold i eggeplommen gjennom å behandle verpehøns med UV-lys.

Prosjektet vil bidra til økt konkurransekraft for norsk matindustri gjennom utvikling av nye ingredienser og produkter, i tillegg økt konkurransekraft til norske bønder ved nytt UV-belysningssystem som forbedrer næringsverdien til egg.  

Prosjektet vil også bidra til det grønne skiftet i norsk økonomi gjennom økt utnyttelse av bi-produkter til mat, i tillegg til reduksjon av samfunnskostnader koblet til aldersrelaterte plager gjennom utvikling av mat med helsefortrinn.

Publikasjoner