En plattform for forskning, kunnskap, metodikk og ulike interessenter innen utvikling av en økonomisk og miljøvennlig bioraffineri av makroalger.

The Norwegian Seaweed Biorefinery Platform

Tang- og tareplattformen

 Mat og helse  

Målet med prosjektet er å være en plattform for forskning, kunnskap, metodikk og ulike interessenter innen utvikling av en økonomisk og miljøvennlig bioraffineri av makroalger.

Tidspunkt:1. mai 2019 – 30. april 2024
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:NTNU, NMBU, Møreforsk, SINTEF
Kontaktperson
Portrettbilde av Svein Halvor Knutsen
Svein Halvor Knutsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 482 99 594
svein.knutsen@nofima.no

Fokuset er på produktutvikling av dyrkede alger som sukkertare, butare og etter hvert søl, samt på bruk av villhøstede arter som stortare og grisetang til nye produkter.

Prosjektgruppen består av forskningsmiljøet på tang & tare ved NTNU og SINTEF, samt ved NMBU, Nofima og Møreforsking. Prosjektet ledes av NTNU.

En rekke bedrifter innen dyrking, prosessering og produktutvikling er også knyttet til prosjektet og vil være en stor styrke for forskerne.

Du kan lese mer på prosjektet på http://seaweedplatform.no/

Deltakerne i prosjektet samlet til kick-off i juni 2019.

 

Les mer om:

Relatert innhold