Forskerne skal utvikle løsninger for måltider og fysisk aktivitet for å forebygge underernæring hos eldre.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2021

Slutt

31. mar 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

INRAE (Frankrike), University of Reading (UK), Vrije Universiteit Brussel (Belgia)

Oppdatering mai 2023

I tredje periode har prosjektet bearbeidet resultatene fra hjemmetesten av oppskrifter.

Oppskriftene ble godt mottatt i Norge. Tilbakemeldingene viste at de både var velsmakende, enkle å tilberede og ga inspirasjon til hvilke muligheter det er å berike maten ved å bruke naturlige ingredienser. Det var noe mer skepsis til berikning ved å bruke proteinpulver. For norske forhold trengs lite bearbeiding av oppskriftene. Et par av oppskriftene er bearbeidet videre for bruk i intervensjonsstudier i UK og Frankrike der det skal måles bioaktivitet og fysisk aktivitet. MOOC opplæringen som utvikles i prosjektet er godt i gang. Selv om opplæringstilbudet er tilpasset britiske forhold, kan konseptet utvikles slik at det også kan anvendes i Norge. 

Oppdatering november 2022

Fortiphy har i den første prosjektperioden innhentet informasjon om og gjennomført en sammenstilling av kommersielt tilgjengelige proteiningredienser. Disse er samlet i en database og kategorisert med tanke på valg av 5-10 ingredienser som skal testes for anvendelighet i utvalgte matretter.

Matrettene representerer matmatriser som skal velges på bakgrunn av en spørreundersøkelse til et utvalg eldre i målgruppen hjemmeboende over 70 år. Spørreskjema er ferdigstilt i perioden.

Utfordringer knyttet til eldres muligheter for å lage forskjellige matretter skal identifiseres i fokusgruppesamtaler. Intervjuguide til fokusgruppene er ferdigstilt i perioden.

Resultatene skal legge grunnlaget for utviklingen av matretter senere i prosjektet.

I den neste perioden har 20 hjemmeboende eldre over 70 år svart på et spørreskjema om matvaner. Sammen med tilsvarende undersøkelser i England og Frankrike, har dette lagt grunnlag for valg av vanlige matretter som kan utvikles og berikes med protein.

I tillegg er det gjennomført to fokusgrupper for å undersøke utfordringer og muligheter i forbindelse med matlaging hjemme.

Sammen med svar fra tilsvarende gruppe i England og Frankrike ble det valgt tilberedningsmetoder som er mulig å gjennomføre i de tre landene og som er utgangspunkt for valg av oppskrifter.

Åtte matretter som er vanlige i bruk i alle landene valgt ut til videre utvikling. To kommersielt tilgjengelige proteinpulvere ble valgt til berikning i oppskriftene som ble utviklet. Oppskriftene er basert på vanlige retter og favner forskjellige matmatriser: søte/salte, varme/kalde, flytende/faste. De er beriket for å inneholde mer protein og energi enn originaloppskriftene og optimalisert mtp smak og bruk.

51 hjemmeboende eldre over 70 år i hvert land har fått tilsendt en boks med ingredienser samt spørreskjemaer for å lage og evaluere oppskriftene. Resultatene foreligger ikke ennå. Forutsetningen for optimaliseringen av oppskriftene er at de skal kunne tilberedes hjemme av den eldre.

Det er også i perioden lagt grunnlag for å utvikle MOOC som tar for seg mat, matlaging og næringsbehov beregnet på eldre.

Bakgrunn

Dårlig appetitt er en viktig faktor for underernæring hos eldre. Ernæringsbehovene blir ikke mindre med økende alder, og for enkelte næringsstoffer vil anbefalingen faktisk være høyere for eldre.

Berikning består i å tilsette ingredienser med høyt proteininnhold og/eller energi i vanlige mat- og drikkevarer.

FORTIPHY vil utvikle nye løsninger som gjør at eldre mennesker (= 70 år og som bor hjemme) kan berike sine daglige måltider, enten de er laget fra bunnen, basert på halvfabrikat eller ferdigmat. I tillegg vil FORTIPHY evaluere merverdien av fysisk aktivitet i kombinasjon med måltidsløsningene.

For å sikre et optimalt inntak og at FORTIPHY-løsningene etterleves vil sluttbrukere (eldre og omsorgspersoner) fra Frankrike, Belgia, Storbritannia og Norge bli involvert i prosjektet gjennom samarbeid og deltakelse i forskningen.

Mål

I prosjektet FORTIPHY skal det utvikles løsninger for måltider og fysisk aktivitet for å forebygge underernæring hos eldre.

Dette gjør vi

I arbeidspakke 1 vil vi kartlegge tilgjengelige høyproteiningredienser på markedet, teknologiske og funksjonelle egenskaper, samt måltidsvaner hos hjemmeboende eldre.

Basert på disse innsiktene vil arbeidspakke 2 utvikle og teste ut forbedrede oppskrifter i preferansetester hvor den eldre er involvert. Aminosyrenes biotilgjengelighet i berikede retter, metthetsfølelse og biologiske appetittmarkører vil bli undersøkt.

Arbeidspakke 3 vil i en randomisert kontrollert studie undersøke effekten av berikning av måltider og merverdien av fysisk aktivitet for å forebygge underernæring hos eldre småspisere som bor hjemme.

Arbeidspakke 4 vil formidle resultatene i et åpent onlinekurs (MOOC) i tillegg til sommerskole for interessenter i offentlig og privat sektor. Dette vil bidra til å øke bevisstheten om problemet og hvilke løsninger som er mulige for å forebygge underernæring.

Publikasjoner