Philip James er em svært motivert seniorforsker med mer enn 25 års spesialisert havbrukserfaring. Han har jobbet i Divisjon Akvakultur Nofima i Tromsø i ti år med fokus på oppdrett av lavtrofiske marine arter. Han har undersøkt alle aspekter ved fangst, rognforbedring og oppdrett av kråkeboller. I tillegg har han vært involvert i en rekke prosjekter knyttet til andre lavtrofiske arter som kongekrabbe, snøkrabbe og makroalger.

Før han begynte i Nofima, jobbet han i havbruksdivisjonen i NIWA i New Zealand med en rekke nye oppdrettsarter, inkludert kråkeboller, sjøhester, sjøpølser og ulike fiskearter.

I tillegg til en rekke nasjonale prosjekter med fokus på lavtrofiske arter har han vært involvert i koordineringen av et stort H2020-prosjekt om utvikling av lavtrofiske akvakulturverdikjeder i Atlanterhavet (AquaVitae).

+47 481 68 263

+47 77 62 91 27

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin