Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-548-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : James, Philip John; Evensen, Tor Hatten

Serier : Nofima rapportserie 12/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten gir en kort innføring i URCHIN-prosjektet finansiert av Northern Peripheries and Arctic Programme (NPA), inkludert målene med studien. Forfatterne anbefaler at ved «tørr» transport av levende kråkeboller, som senere skal holdes levende for oppfôring, må ikke transporttiden være lengre enn mellom 14 og 44 timer avhengig av temperatur. Teknikker for tørr transport er beskrevet i rapporten. Resultatene fra forsøk med transport av kråkeboller i vann viser at når kråkeboller transporteres i nedkjølt godt luftet vann kan transporttiden være opp til 22 døgn. Hvis en i tillegg til lufting bruker filtersystemer som fjerner ammoniakk kan transporttidene være betydelig lengre. Gjennomsnittlig produksjon av UIA (uionisert ammonium) er 1.34625-5 kg kråkeboller/døgn/liter i nedkjølt (6.6oC) sjøvann. Alle kråkebollene som ble holdt i et eksperimentelt system med overrisling døde innen 4-5 døgn. Selv om overrislingssystemer fungerer bra for hold av diverse skalldyr viser forsøkene at de ikke egner seg til levendetransport og lagring av kråkeboller. Hvis kråkeboller skal leveres levende til marked for snarlig konsum eller prosessering er metodene for pakking for lufttransport, beskrevet i denne rapporten, tilstrekkelig for inntil 44 timers transporttid. Hvis kråkebollene skal holdes lenge levende i sjøvann etter ankomst til marked er metodene for transport beskrevet i rapporten tilstrekkelige for inntil 34 timers frakttid.

Kontaktpersoner: