Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-492-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : James, Philip John; Hannon, Colin

Serier : Nofima rapportserie 8/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten gir en kortfattet innføring i kråkebolleprosjektet URCHIN, finansiert av Northern Peripheries and Arctic Programme (NPA). Rapporten er en oppfølging av Nofima-rapport 15/2016, aktivitet A3.1.1 av NPA URCHIN, som beskriver de viktigste fangstmetoder som brukes ved høsting av kråkeboller rundt om i verden. Rapporten tar for seg ulike faktorene som brukes for å velge de mest optimale fangstmetodene for ulike land og selskaper. Effekten av en fangstmetode avhenger av en rekke av disse faktorene og samspillet mellom dem. De vil variere betydelig i hvert av NPA-landene, avhengig av naturgitte forutsetninger og infrastruktur (f.eks. nærhet til store flyplasser, klimatiske forskjeller). Rapporten gir anbefalinger om optimale fangstmetoder i de deltakende landene og oppsummerer hvilken fangstmetode som er mest effektiv.

Kontaktpersoner: