Nofima rapportserie

Kostnad-nytte-analyse av fangstteknikker brukt i fangst av kråkeboller. Aktivitet A3.2.2 av NPA URCHIN prosjekt

James, Philip John; Hannon, Colin

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 8/2017

Antall sider: 20

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-492-0

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten gir en kortfattet innføring i kråkebolleprosjektet URCHIN, finansiert av Northern Peripheries and Arctic Programme (NPA). Rapporten er en oppfølging av Nofima-rapport 15/2016, aktivitet A3.1.1 av NPA URCHIN, som beskriver de viktigste fangstmetoder som brukes ved høsting av kråkeboller rundt om i verden.
Rapporten tar for seg ulike faktorene som brukes for å velge de mest optimale fangstmetodene for ulike land og selskaper. Effekten av en fangstmetode avhenger av en rekke av disse faktorene og samspillet mellom dem. De vil variere betydelig i hvert av NPA-landene, avhengig av naturgitte forutsetninger og infrastruktur (f.eks. nærhet til store flyplasser, klimatiske forskjeller). Rapporten gir anbefalinger om optimale fangstmetoder i de deltakende landene og oppsummerer hvilken fangstmetode som er mest effektiv.