Nofima rapportserie

Rapport/Report 18/2016 – norsk sammendrag

James, Philip John; Noble, Christopher; Hannon, Colin; Stefansson, Gudmundur; Thórarinsdóttir, Gudrún; Sloane, Roderick; Ziemer, Nikoline; Lochead, Janet

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 18/2016

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-378-7

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten gir en kortfattet innføring i prosjektet URCHIN, finansiert av Northern Periphery og Arctic Programme (NPA). Dette etterfølges av et sammendrag av metoder som brukes i kråkebollefiskerier verden rundt. Disse er listet etter størrelse og inneholder en kort historisk beskrivelse av fiskeriene, og hvordan praksis har påvirket den nåværende tilstanden av fisket. Det er tre mer detaljerte studier av fiskemetoder fra Chile, verdens største fiskeri, New Zealand, et lite, men bærekraftig forvaltet fiskeri og Canada, et fiskeri som har betydelig forvaltning på plass og et bærekraftig fiskeri som har lignende miljøforhold som land innenfor NPA-ordningen.
Rapporten oppsummer forvaltningspraksis, eller mangel på, som har vært på plass i NPA-land. Disse inkluderer Irland, Island, Grønland og Norge.
Avslutningsvis er det gitt en rekke konklusjoner på hvordan kråkebollefiskeriene har vært forvaltet og betydningen manglende forvaltning og regulering har hatt i de ulike NPA-landene.