Publisert 2012

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-948-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Midling, Kjell Øyvind; James, Philip John; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre

Serier : Nofima rapportserie 1/2012

År : 2012

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er gjennomført tre tokt ombord på garnfartøyet «M/K Nesejenta» hvor samdrift mellom garnfiske etter torsk og teinedrift etter sjøkreps i Nordsjøen ble evaluert. Torsk fanget med garn har vært forsøkt holdt levende. Nye krepsefelt og områder er undersøkt, og det er gjort forsøk på transport av levende kreps tilsvarende eksport til Sør-Europa. Hovedresultatene er: Torsk: • Ved kort ståtid (5 timer) er all fisk levende når den tas om bord. • Bare halvparten av torsken fanget med garn vil overleve om bord i tanker til neste dag. • Garnfanget torsk er mer utmattet enn på noe annet redskap. Kreps • To-kammerteine fisker bedre enn tradisjonelle krepseteiner, men er betydelig vanskeligere å operere. • Resultatene fra teinefisket varier svært mye, men på sitt beste fisker selv de små krepseteinene mer enn 750 gram per teine. • Kreps overlever bedre i nedkjølt vann enn ved omgivelsestemperatur, selv ved temperaturer rundt 13 0C. • Ved korrekt lagring, nedkjøling og pakking kan man transportere kreps (med bil eller fly) i minst 27 timer uten dødelighet.

Kontaktpersoner: