Nofima rapportserie

Rapport/Report 35/2016 - Norsk sammendrag

James, Philip John; Hannon, Colin; Þórarinsdóttir, Guðrún; Sloane, Roderick; Lochead, Janet

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 35/2016

Antall sider: 36

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-412-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten omtaler URCHIN prosjektet, finansiert av Northern Peripheres and Arctic Programme (NPA). Rapporten beskriver de viktigste metodene som brukes for bestandsovervåking av kråkebollefiskeriene rundt om i verden, inkludert metoder som brukes i NPA-området. Den beskriver også forsøk i Norge og på Island som er gjennomført med sikte på å utvikle billige, effektive og pålitelige metoder for bestandsovervåking som samtidig er egnet for de miljømessige forholdene som finnes i NPA. Disse omfatter både metoder for oppmåling av nye fiskeområder og metoder for vitenskapelig overvåking. For begge scenariene gis det en beskrivelse av egnede metoder for vurdering av kråkebollebestandene og metodene som benyttes av de deltakende NPA-land. Til slutt presenteres anbefalinger for de mest egnede metodene for hver av de deltakende NPA-landene (Norge, Island, Irland og Grønland).