Vitenskapelig artikkel

The effect of increased water movement on the roe enhancement of adult sea urchins, Evechinus chloroticus

James, Philip John

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 44, p. 1639–1642–4, 2013

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: none

Lenker:
DOI