Vitenskapelig artikkel

The use of spectroscopic measurements from full scale industrial production to achieve stable end product quality

Mosleth, Ellen F.; Øyaas, Jorun; Kohler, Achim; Berg, Torlaug; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 44, p. 2266–2272–7, 2011

Utgiver: Academic Press

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: none

Lenker:
DOI