Vitenskapelig artikkel

2D electrophoresis image segmentation within a pixel-based framework

Nhek, Sarin; Tessema, Barbara; Indahl, Ulf Geir; Martens, Harald; Mosleth, Ellen F.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, vol. 141, p. 33–46, 2015

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0169-7439
Elektronisk: 1873-3239

Open Access: none

Lenker:
DOI