Vitenskapelig artikkel

Gene expression response in peripheral blood cells of petroleum workers exposed to sub-ppm benzene levels

Jørgensen, Katarina Mariann; Mosleth, Ellen F.; Liland, Kristian Hovde; Hopf, Nancy Brenna; Holdhus, Rita; Stavrum, Anne-Kristin; Gjertsen, Bjørn Tore; Kirkeleit, Jorunn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 15, p. 1–18, 2018

Utgiver: MDPI

Utgave: 2385

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1660-4601
Elektronisk: 1660-4601

Open Access: gold

Lenker:
ARKIV
DOI