Rapport

Resultater fra bakenettverk for kartlegging av melkvalitet til ulike produkter

Nielsen, Alf; Mosleth, Ellen F.; Magnus, Ellen Merethe; Uhlen, Anne Kjersti; Sahlstrøm, Stefan; Baardseth, Pernille

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: MATFORSK, Norsk institutt for næringsmiddelforskning

Antall sider: 2

Open Access: none