Vitenskapelig artikkel

Multivariate analysis of 2-DE protein patterns - Practical approaches

Jacobsen, Susanne; Grove, Harald; Jensen, K. N.; Sorensen, Helle; Jensen, Flemming Hjort; Hollung, Kristin; Uhlen, Anne Kjersti; Jørgensen, B. M.; Mosleth, Ellen F.; Søndergaard, Ib

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Electrophoresis, vol. 28, p. 1289–1299–11, 2007

Utgave: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0173-0835
Elektronisk: 1522-2683

Open Access: none