Vitenskapelig artikkel

Dough anf hearth bread characteistics influenced by protein composition, protein content, DATEM, and their interactions

Aamodt, Anette; Magnus, Ellen Merethe; Hollung, Kristin; Uhlen, Anne Kjersti; Mosleth, Ellen F.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Science, vol. 70, p. 214–1, 2005

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1147
Elektronisk: 1750-3841

Open Access: none