Vitenskapelig artikkel

Challenges related to analysis of protein spot volumes from two-dimensional gel electrophoresis as revealed by replicate gels

Grove, Harald; Hollung, Kristin; Uhlen, Anne Kjersti; Martens, Harald; Mosleth, Ellen F.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Proteome Research, vol. 5, p. 3399–3410–12, 2006

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1535-3893
Elektronisk: 1535-3907

Open Access: none