Jeg har studert biologi i Freiburg (Tyskland), nærmere bestemt molekylærbiologi og bioinformatikk. Nå arbeider jeg innen fiskehelse, der jeg forsker på fiskesykdommer ved å bruke genekspresjonsanalyse og bioinformatikk.

+47 404 90 110

+47 64 97 04 49

E-post

Ås

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin