Jeg er ansatt som forsker på området Fiskehelse. Mine arbeidsområder er prosjekter og oppdrag innen patogen-vert interaksjoner og vaksineutvikling. Jeg er faglig ansvarlig for en Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) smittemodell som benyttes i oppdrag primært for fiskevaksineindustrien. Jeg er utdannet Cand. scient med noen tilleggsfag fra Universitetet i Tromsø. Arbeidserfaringen min er primært fra fiskehelseforskning og fra fiskevaksineindustrien Jeg har arbeidet flere år med ulike problemstillinger omkring Atlantisk laks og IPN virus. Jeg jobber også med intracellulære bakterier som forårsaker sykdom på fisk.

+47 908 82 677

+47 77 62 92 04

E-post

Tromsø

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin