Min forskning innen molekylær fiskebiologi omhandler studier av fiskens muskelvekst, hemoglobin-polymorfi, kjønnsbestemmelse og gonadeutvikling. De komparative studiene omfatter ulike fiskearter, spesielt torsk, kveite og laks, og fokuserer på genetisk variasjon og effekt av temperatur på genuttrykk av viktige regulerende faktorer. Min spesielle interesse innen funksjonell genomforskning er basert på min bakgrunn innen fiskefysiologi og biokjemi.

+47 930 60 248

+47 64 97 03 92

E-post

Ås

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin