Jeg jobber som forsker i avdelingen for produksjonsbiologi i Divisjon Akvakultur.

Min hovedinteresse er å forstå de molekylærfysiologiske mekanismene for fenotypisk plastisitet – hvordan det tidlige livsmiljøet,som temperatur, oksygen og ernæring, påvirker fenotypen (f.eks. når det gjelder vekst eller sykdomsresistens) senere i livet – og å anvende denne kunnskapen til å forbedre praksisene i havbruksnæringen.

I forbindelse med disse tidlige livsstadiene jobber jeg med reproduktiv fysiologi hos fisk, der jeg studerer gametogenese (utviklingen av egg- og sædceller) og steroidogenese (produksjon av steroidhormoner) i ulike arter, som laks, torsk og rognkjeks.

Jeg er utdannet innen biologi (MSc fra Universitetet i Leiden i Nederland) med fokus på fiskefysiologi, morfologi og embryologi.
I doktorgradsarbeidet ved universitetet i Leiden studerte jeg kunstig reproduksjon av ferskvannsål (Anguilla spp.), som omfatter fagområdene (øko-)fysiologi, reproduktiv biologi og endokrinologi, morfologi og molekylærbiologi.

I 2014 startet jeg som postdoktor hos Nofima, hvor jeg har forsket på effektene av miljøstress i de tidlige utviklingsfasene, samt innvirkningen genetisk bakgrunn (seleksjon for rask eller langsom vekst) har på muskelutvikling, fysiologi og vekst hos laks og torsk.

+47 454 46 845

+47 77 62 92 29

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin